235.000 

Phụ kiện chụp/quay khác

Khớp Nối 1/4-inch Đa Năng Linh Hoạt

195.000 
35.000 

Phụ kiện Tripod & Monopod

Đầu Xoay 360 Ball Head Mini 1/4-inch

55.000 
95.000