265.000 

  • Được trang bị cảm biến chuyển động (PIR sensor)
  • Tự động bật sáng khi bạn đến gần và tự động tắt khi bạn đi khỏi
  • Có 2 loại ánh sáng gồm trắng và vàng ấm tự nhiên
  • RA02 Ánh sáng tự nhiên
  • RB02 Ánh sáng trắng
Xóa