35.000 

  • Khung kẹp gắn điện thoại lên chân máy ảnh
  • Dùng cho điện thoại có kích thước từ 3.5 – 5.7 inch
  • Kích thước bình thường: 5.5cm
  • Kích thước khi kéo dài tối đa: 8.5cm
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Màu sắc: đen

Còn hàng