345.000 445.000 
275.000 
345.000 
175.000 
145.000 
-11%
-21%
115.000 
175.000 195.000 

Cáp, adapter chuyển đổi

Cáp Sạc Nhanh USB Baseus Mini White

95.000