155.000 
375.000 
295.000 325.000 
175.000 195.000 
215.000 255.000 

Cáp, adapter chuyển đổi

Cáp Sạc Nhanh USB Baseus Mini White

95.000 
235.000 255.000 
145.000 
145.000 
145.000 175.000