145.000 

Dụng cụ & phụ kiện tiện ích

Băng Dán Thu Gọn Dây Điện USAMS ZB060

25.000 145.000 
195.000 

Cáp, adapter chuyển đổi

Cáp Sạc Đa Năng 3 Đầu USAMS U26

165.000 

Dụng cụ & phụ kiện tiện ích

Miếng Dán Đa Năng USAMS

45.000